Сабри Бромэж нь Харвардын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн Хүнс Судлалын Тэнхимд хүнс тэжээлийн эпидемиологийн чиглэлийн судалгаагаар докторын зэрэг горилж байгаа. Тэрээр үйлдвэржиж буй орнуудын хүн амын хүнс тэжээлийн дутагдал, хүнс тэжээлийн эпидемиологи чиглэлээр голчилон эрдэм шинжилгээний ажил туурвидаг. 2012 оноос MHI байгууллагын судалгааны багтай хамтарч ажиллаж эхэлсэн ба одоогоор  Монголын насанд хүрэгчдийн хоолны дэглэм, хэрэглэж буй хүнсний найрлагийг судалж байна.© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв