Боловсрол

  • В ангиллын мэргэшсэн жолооч
  • Компьютер электроникч, “Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэр Урлалын сургууль”
  • Бүрэнд дунд боловсрол, 57-р сургууль

Ажлын туршлага

  • 2016 оноос одоог хүртэл жолооч, МHI
  • 2007 -2016 он, бармен, “ЭНЗОКО” ХХК компани


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв