Буянжаргал овогтой Уянга

Боловсрол

  • Хүний их эмч, ЭМШУИС
  • Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч, АШУҮИС

Ажлын туршлага

  • 2015.9 сараас одоог хүртэл гүйцэтгэх захирал, MHI
  • 2014.2 2015.8 сар, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, MHI
  • 2013.9 2014.9 сар, эмч, Говь Сүмбэр аймгийн “Энх Тус Дэм” өрхийн эрүүл мэндийн төв
  • 2005.2 2013.9 сар, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, MHI

 © 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв