Боловсрол

  • АУны доктор, ЭМШУИС
  • Хууль зүйн ухааны магистр, МУИСХЗС

Ажлын туршлага

  • 2014 оноос одоог хүртэл, ЭБҮСТийн ахлах багш, АШҮҮИС
  • 2013 2014 он, ШЭШХ-ийн дарга, ШШҮХ
  • 2004 2013.01 сар, багш, Шүүх эмнэлгийн тэнхим, ЭМШУИС


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв