Боловсрол

  • Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
  • Master of Arts in Sustainable International Development, Brandeis University, Heller School for Social Policy and Management, USA

Ажлын туршлага

  • 2015 оноос одоог хүртэл, хэвлэлийн төлөөлөгч, MHI
  • Хайти улсад усны төсөл хэрэгжүүлдэг Вашингтон ДСд төвтэй International Action ТББ-д судалгааны ажилтан
  • Вашингтон ДСийн Дэлхийн банк болон Олон улсын санхүүгийн корпорацид зөвлөx
  • Forbes Mongolia сэтгүүлийн гүйцэтгэх захирал, ерөнхий эрхлэгч


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв