Боловсрол

  • Хүний их эмч, АУИС
  • Нийгмийн ухааны магистр, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

Ажлын туршлага

  • 2015 оноос одоог хүртэл, судалгааны менежер, MHI
  • 2014 оноос одоог хүртэл, Health Transparency program ийн менежер (сайн дурын) Transparency International Mongolia
  • 20102014 он, Үндэсний Сүрьеэгийн Хөтөлбөрийн менежер, ЭМЯ
  • 19992009 он, менежер, McConill CoLtd
  • 19971999 он, эмч, “Перфект” эмнэлэг
  • 19972003 он, эмч, “Тус” өрхийн эрүүл мэндийн төв


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв