Боловсрол

  • Микробиологич, University of California, Berkeley, USA

Ажлын туршлага

  • 2016 оноос одоог хүртэл судалгааны зохицуулагч, MHI
  • 2015 2016 он, лабораторын эрхлэгч, MHI
  • 2014 оноос одоог хүртэл, эрүүл мэндийн баг хариуцсан ажилтан, Bioregions International
  • 2014 оноос одоог хүртэл, дадлагажигч багш, АШУҮИС
  • 2013 2014 он, эмчийн туслах, Bewell Chiropractic Clinic, USA
  • 2012 2013 он, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA
  • 2012 он, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, University of California, San Francisco, Cardiovascular Research Institute, USA


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв