Боловсрол

  • Хүүхдийн зөвлөх зэргийн эмч, Анагаах ухааны доктор, Клиникийн профессор, АШУҮИС

Ажлын туршлага

  • 1999 оноос одоог хүртэл ЭХЭМҮТийн ХЭ-ийн Дотоод шүүрлийн зөвлөх эмч
  • 2002 оноос одоог хүртэл АШУҮИСийн АУС-ийн Хүүхдийн анагаахын тэнхмийн багш, дэд профессор (2015 он хүртэл тэнхмийн эрхлэгчээр ажилласан)
  • 2015 оноос одоог хүртэл, хүүхдийн зөвлөх эмч, MHI


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв