Боловсрол

  • Хүний их эмч, ЭМШУИС
  • АУны магистр, АШУҮИС

Ажлын туршлага

  • 2016 оноос одоог хүртэл лабораторийн ахлах ажилтан, G laboratory
  • 2016 оноос одоог хүртэл лабораторийн эрхлэгч, MHI
  • 2015 2016 он, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, лабораторийн ажилтан, MHI


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв