Боловсрол

  • АНУ, Монтана Их Сургуулийн эмнэлэгт бага эмчийн дадлага олгох сургалт
  • Хүний их эмч, ЭМШУИС
  • Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч, АШУҮИС
  • АШУы магистр, АШУҮИС

Ажлын туршлага

  • 20132014 онд “Алтан хүн” эмнэлэгт судлаач эмч,
  • 2015 онд хүүхдийн эмч, “ЭДГЭ” Хүүхэд, дотоод шүүрлийн эмнэлэг
  • 2015 оноос  одоог хүртэл судалгааны ерөнхий эмч, ахлах ажилтан, MHI


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв