Боловсрол

  • Хүний их эмч, ЭМШУИС
  • АУны магистрант, АШУҮИС

Ажлын туршлага

  • 2016 оноос одоог хүртэл лабораторийн ажилтан, G laboratory
  • 2015 оноос одоог хүртэл эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, лабораторийн ажилтан, MHI
  • 2014 2016 он, ”Насжилт Судлал Үйл Оношзүйн лаборатори”-н мэргэжилтэн, АШУҮИС


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв