Боловсрол

  • Мулти Медиа бакалавр, Хүрээ Мэдээлэл Холбоо Технологийн Дээд Сургууль

Ажлын туршлага

  • 2014 – 2015 он, админстратор, “БҮРД ЖИ ТИ ЭЛ” ХХК 
  • 2015.62015.9 сар, техникч, “MDone internet radio”
  • 2015.11 сараас одоог хүртэл дата багийн судлаач, MHI


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв