Боловсрол

  • Хүний их эмч, АШУҮИС

Ажлын туршлага

  • 2015.4 2016.08 сар, эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, MHI
  • 2016.9 сараас одоог хүртэл, судлаач эмч, MHI


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв