Боловсрол

  • Мэдээллийн систем, ШУТИС-КТМС

Ажлын туршлага

  • 2014 – 2015 он, контент менежер, хөгжүүлэгч, “Плей Контент” ХК
  • 2016 оноос одоог хүртэл дата багийн судлаач


© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв