ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА

2005-2015

• Монгол Улсдаа төдийгүй Харвардад хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаа, шинжилгээний байгууллагыг бий болгоод байна

• Олон залуу судлаачдыг бэлтгэхээс гадна чадварлаг хамт олныг бүрдүүлсэн

• Мөн анагаах ухааны оношлогоо, шинжилгээний салбарт шинэ арга технологи нэвтрүүлээд байна 2017-2020

• Монголд төдийгүй дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаа, шинжилгээний институтийг бий болгох

• Монгол хүний мэдээллийн санг үндэсний хэмжээнд бий болгох

• Оюутан солилцооны хөтөлбөрийг Харвардтай хамтарсан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна

• Сүрьеэгүй Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ© 2016 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан, Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл Судалгааны төв